Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
Tham gia ngay

Bộ Lô Đề Cơ Bản Chi Tiết Trong Lô Đề Từ 00 Đến 99

Lô đề là một trong những trò giải trí rất được yêu thích ở nước ta. Trong bài viết này chúng tôi đã tổng hợp lại bộ lô đề từ những cao thủ lâu năm nhằm giúp bạn tăng cao tỷ lệ trúng. Cùng vào fun88 theo dõi nhé 

Bộ lô đề là gì?

Bộ lô đề, để nói đơn giản hơn, là một tập hợp các cặp số xuất hiện trong lô đề, mỗi cặp bao gồm hai chữ số liền kề. Hoặc nói cách khác, đó là một danh sách đặc biệt chứa các cặp số dành cho việc đánh lô đề. Xác định và thống kê các bộ lô đề có thể giúp người chơi dễ dàng nhận biết dàn số nào nên đánh trong từng tuần, tháng hoặc thậm chí theo cả năm.

Thế nào là bộ lô đề
Thế nào là bộ lô đề

>>> Có thể bạn quan tâm: Bạch Thủ Lô Kép Hôm Nay Chuẩn Nhất [Thống Kê Chi Tiết]

Tổng hợp các bộ lô đề cơ bản từ 00 đến 99

Dưới đây là danh sách bộ lô đề chi tiết từ 00 đến 99 đã được chúng tôi tổng hợp lại: 

BỘ ĐỀ CHI TIẾT BỘ SỐ
Bộ 00 00,05,50,55
Bộ 01 01,10,06,60,51,15,56,65
Bộ 02 02,20,07,70,52,25,57,75
Bộ 03 03,30,08,80,53,35,58,85
Bộ 04 04,40,09,90,54,45,59,95
Bộ 05 05,50,00,55
Bộ 06 06,60,01,10,56,65,51,15
Bộ 07 07,70,02,20,57,75,52,25
Bộ 08 08,80,03,30,58,85,53,35
Bộ 09 09,90,04,40,59,95,54,45
Bộ 10 10,01,15,51,60,06,65,56
Bộ 11 11,16,61,66
Bộ 12 12,21,17,71,62,26,67,76
Bộ 13 13,31,18,81,63,36,68,86
Bộ 14 14,41,19,91,64,46,69,96
Bộ 15 15,51,10,01,65,56,60,06
Bộ 16 16,61,11,66
Bộ 17 17,71,12,21,67,76,62,26
Bộ 18 18,81,13,31,68,86,63,36
Bộ 19 19,91,14,41,69,96,64,46
Bộ 20 20,02,25,52,70,07,75,57
Bộ 21 21,12,26,62,71,17,76,67
Bộ 22 22,27,72,77
Bộ 23 23,32,28,82,73,37,78,87
Bộ 24 24,42,29,92,74,47,79,97
Bộ 25 25,52,20,02,75,57,70,07
Bộ 26 26,62,21,12,76,67,71,17
Bộ 27 27,72,22,77
Bộ 28 28,82,23,32,78,87,73,37
Bộ 29 29,92,24,42,79,97,74,47
Bộ 30 30,03,35,53,80,08,85,58
Bộ 31 31,13,36,63,81,18,86,68
Bộ 32 32,23,37,73,82,28,87,78
Bộ 33 33,38,83,88
Bộ 34 34,43,39,93,84,48,89,98
Bộ 35 35,53,30,03,85,58,80,08
Bộ 36 36,63,31,13,86,68,81,18
Bộ 37 37,73,32,23,87,78,82,28
Bộ 38 38,83,33,88
Bộ 39 39,93,34,43,89,98,84,48
Bộ 40 40,04,45,54,90,09,95,59
Bộ 41 41,14,46,64,91,19,96,69
Bộ 42 42,24,47,74,92,29,97,79
Bộ 43 43,34,48,84,93,39,98,89
Bộ 44 44,49,94,99
Bộ 45 45,54,40,04,95,59,90,09
Bộ 46 46,64,41,14,96,69,91,19
Bộ 47 47,74,42,24,97,79,92,29
Bộ 48 48,84,43,34,98,89,93,39
Bộ 49 49,94,44,99
Bộ 50 50,05,55,00
Bộ 51 51,15,56,65,01,10,06,60
Bộ 52 52,25,57,75,02,20,07,70
Bộ 53 53,35,58,85,03,30,08,80
Bộ 54 54,45,59,95,04,40,09,90
Bộ 55 55,50,05,00
Bộ 56 56,65,51,15,06,60,01,10
Bộ 57 57,75,52,25,07,70,02,20
Bộ 58 58,85,53,35,08,80,03,30
Bộ 59 59,95,54,45,09,90,04,40
Bộ 60 60,06,65,56,10,01,15,51
Bộ 61 61,16,66,11
Bộ 62 62,26,67,76,12,21,17,71
Bộ 63 63,36,68,86,13,31,18,81
Bộ 64 64,46,69,96,14,41,19,91
Bộ 65 65,56,60,06,15,51,10,01
Bộ 66 66,61,16,11
Bộ 67 67,76,62,26,17,71,12,21
Bộ 68 68,86,63,36,18,81,13,31
Bộ 69 69,96,64,46,19,91,14,41
Bộ 70 70,07,75,57,20,02,25,52
Bộ 71 71,17,76,67,21,12,26,62
Bộ 72 72,27,77,22
Bộ 73 73,37,78,87,23,32,28,82
Bộ 74 74,47,79,97,24,42,29,92
Bộ 75 75,57,70,07,25,52,20,02
Bộ 76 76,67,71,17,26,62,21,12
Bộ 77 77,72,27,22
Bộ 78 78,87,73,37,28,82,23,32
Bộ 79 79,97,74,47,29,92,24,42
Bộ 80 80,08,85,58,30,03,35,53
Bộ 81 81,18,86,68,31,13,36,63
Bộ 82 82,28,87,78,32,23,37,73
Bộ 83 83,38,88,33
Bộ 84 84,48,89,98,34,43,39,93
Bộ 85 85,58,80,08,35,53,30,03
Bộ 86 86,68,81,18,36,63,31,13
Bộ 87 87,78,82,28,37,73,32,23
Bộ 88 88,83,38,33
Bộ 89 89,98,84,48,39,93,34,43
Bộ 90 90,09,95,59,40,04,45,54
Bộ 91 91,19,96,69,41,14,46,64
Bộ 92 92,29,97,79,42,24,47,74
Bộ 93 93,39,98,89,43,34,48,84
Bộ 94 94,49,99,44
Bộ 95 95,59,90,09,45,54,40,04
Bộ 96 96,69,91,19,46,64,41,14
Bộ 97 97,79,92,29,47,74,42,24
Bộ 98 98,89,93,39,48,84,43,34
Bộ 99 99,94,49,44
Tổng hợp chi tiết các bộ lô đề cho tân cược thủ
Tổng hợp chi tiết các bộ lô đề cho tân cược thủ

>>> Có thể bạn quan tâm: Bộ Lô Đề Cơ Bản Chi Tiết Trong Lô Đề Từ 00 Đến 99

Vì sao cần chia thành nhiều bộ đề khác nhau

Việc sử dụng các bộ lô đề ngày càng trở nên phổ biến hơn. Bởi nó đem lại một loạt lợi ích đáng kể cho người chơi, bao gồm:

  • Tiết kiệm thời gian: Người chơi không cần phải dành nhiều thời gian để lựa chọn các con số cho lô đề của họ.
  • Tăng xác suất trúng: Việc dự đoán dựa vào các cặp lô đề cung cấp một cơ hội cao hơn để chiến thắng.
  • Dễ dàng tuân thủ quy luật: Bạn có thể dễ dàng tuân thủ theo các quy tắc đã được chia sẻ, giúp bạn tạo ra các dự đoán chuẩn xác theo ngày, tuần, tháng hoặc năm.
  • Tính chuyên nghiệp: Sử dụng các bộ lô đề không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp mà còn giúp bạn dễ dàng tiếp nhận thông tin quan trọng.

Trên đây là bộ lô đề chi tiết đã được chúng tôi tổng hợp lại. Chúc anh em luôn may mắn và trúng lớn khi chơi lô đề. Tham gia cá cược lô đề online tại các nhà cái uy tín với tỷ lệ trả thưởng hấp dẫn.